Moderatorer der er kompetente i forhold til: Persondatabeskyttelse
Vores moderatorer forstår persondatabeskyttelse og ved det er et afgørende emne. Dette set i lyset i en tid med øget digitalisering og datasamling. Moderatoren har en grundlæggende forståelse af begreber som personlige data, fortrolighed, integritet og de love og regler, der styrer håndteringen af disse oplysninger Det er GDPR (General Data Protection Regulation) i EU eller lignende lovgivning andre steder i verden. Moderatorer er opmærksomme på betydningen af at beskytte persondata mod uautoriseret adgang, misbrug eller lækager. De har kendskab til, at organisationer og virksomheder overholder relevante databeskyttelsesstandarder og -procedurer. Moderatoren drøfter emner som de grundlæggende rettigheder for enkeltpersoner i forhold til deres persondata, krav til samtykke ved indsamling og behandling af data. Og de foranstaltninger, virksomheder skal træffe for at sikre, at data opbevares og behandles sikkert. Moderatoren  har endvidere forståelse for de udfordringer, der er forbundet med persondatabeskyttelse i en digital verden. Det er spørgsmål om dataovervågning, online privatliv og beskyttelse af persondata mod cyberangreb og svindel. Moderatorer skaber en åben og informativ diskussionsramme, så debattører  øge bevidstheden om vigtigheden af persondatabeskyttelse.

Generalister

At være generalist i vores sammenhæng betyder at den pågældende moderator kan sætte sig ind i en hvilket som helst emne og moderere et arrangement der omhandler det pågældende emne. Det kan være nødvendigt hvis der skal nye øjne på det, samt at publikum ikke har indgående kendskab til det pågældende emne.