Vi har gennem flere år haft et fantastisk samarbejde med Jan Falkentoft som ordstyrer på Naturmødet, som årligt samler 30.000 beslutningstagere, professionelle og borgere i dialog om den danske natur. Jan har været garant for at stille de gode spørgsmål og guide publikum gennem de nogle gange svært tilgængelige – men fascinerende – temaer. Både i forberedelsen og under afvikling har Jan forberedt sig grundigt, og i planlægningsfasen byder han ind med gode input til at gøre debatterne skarpere. Under debatterne er Jan professionel, meget kompetent og behagelig. Der er altid ros til Jan for ordstyrer-opgaven fra de forskellige oplægsholdere og debattører. Vi vil til enhver tid anbefale ham til andre.