Høreforeningen har ved flere lejligheder brugt Jan Falkentoft som moderator b.la til valgmøder og på Folkemøde Møn, og det har hver gang været en fornøjelse at arbejde sammen med ham. Jan er super velforberedt og sætter sig grundigt ind i både det/de emner der skal debatteres, og hvem deltagerne i debatten er. Jan har en utrolig behagelig stil som moderator, hvilket giver en god tryghed for alle deltagerne i debatten. Jan er samtidig skarp og præcis i sine spørgsmål og har et godt overblik og formår at skabe fremdrift i debatten. Og ikke mindst er Jan optaget af, at deltagerne kommer til orde og at han ikke selv fylder for meget i debatten. Jeg kan varmt anbefale Jan som moderator.