Jan er yderst kompetent og professionel. Han mødte godt forberedt frem til debatten og havde forinden for-interviewet paneldeltagerne. Debatten blev afviklet kompetent og myndigt, og samtidig med god stemning og i god tone. Alle i panelet kom til orde, og Jan fik medinddraget publikum de steder, hvor det gav mening. Vi vil klart anbefale Jan som moderator.