Deltagerne har vurderet dit oplæg på en skal fra 1- 5. I København ligger gennemsnittet på 4,29 og i Aarhus ligger gennemsnittet på 4,82. Rigtig godt gået! ?

Endnu en gang tak fordi du ville komme og give vores deltagere et inspirerende kickoff.