Vi har særligt rekrutteret Martin ud fra forventninger om 1. en særlig evne til at sætte sig ind i et komplekst og abstrakt fagligt stof, 2. … og dermed til at formulere fagligt relevante spørgsmål og 3. en evne til at håndtere forskellige moderatorroller (ud over almindelig “binden arrangementet sammen”, formidle praktiske informationer mv.): Følge op på oplæg med relevante og skarpe spørgsmål, gennemføre egentlige interviews, gennemføre paneldebatter, opsummere fagligt – og disse ting på såvel dansk som engelsk. Martin har til fulde levet op til vore forventninger til dette. Her er det vores vurdering, at meget få moderatorer i DK ville kunne løfte den opgave på topniveau (måske en håndfuld). Vi har derfor fået styrket vores fornemmelse af, at Martin ville være det rigtige valg, og vi bruger ham gerne fremover i lignende, krævende roller. I forbindelse med nogle typer af arrangementer ville Martins evner være overkill/faglig overkapacitet, men i denne sammenhæng har det givet rigtig god mening med en profil som Martins.