Sofie styrede os med sikker hånd gennem dagen med muntre oplæg til foredragsholdere, skarpe spørgsmål til politikere og panelister og elegante overgange mellem programpunkterne. Sofie optrådte på alle måder professionelt, engageret og vidende, og Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) vil med glæde samarbejde med hende i andre sammenhænge.”