Uforpligtende forespørgsel på Jesper Theilgaard
luk
Start 9 Moderator 9 Jesper Theilgaard

Jesper Theilgaard

Jesper Theilgaard

Jesper Theilgaard (f. 1955) har en lang karriere som vært på vejret i Danmarks Radio. Gennem 28 år formidlede han her ikke kun den daglige vejrudsigt, men oparbejdede sideløbende en stor viden om klima og bæredygtighed. I en periode fungerede han som DR’s klimakorrespondent og deltog som journalist i internationale klimamøder.

Jesper Theilgaard er uddannet som meteorolog og arbejdede først i Københavns Lufthavn og siden på DMI inden han i 2002 blev fastansat på Danmarks Radio.

Han har et omfattende forfatterskab bag sig med bøger om vejr og klima for både børn og voksne. For værket ”Det danske vejr”, der netop er udkommet i en opdateret 3. udgave, modtog han Gyldendals faglitterære pris i 2007.

Sideløbende har Jesper Theilgaard rejst landet rundt med foredrag, som især i de senere år har haft klima og klimaforandringer som det bærende element. Det var netop for at hellige sig udbredelsen af viden om klimaet, at han forlod Danmarks Radio i 2018.

Faglighed

Jesper Theilgaards faglighed har nogle helt naturlige områder_

  • Han har en stor erfaring og en enestående evne til at formidle det svære og komplekse emne. Derfor kan han i debatter på sin rolige måde stille de rigtige spørgsmål, så publikum forstår det, der tales om.
  • Kommunerne har ansvaret for klimatilpasningen rundt omkring i landet. Jesper Theilgaard har i det netop udkomne storværk Trap Danmark beskrevet klimaet i alle kommuner og derigennem set mange af kommunerne klimatilpasningsplaner. Hans viden er derfor unik når debatten handler om klimatilpasning, og hvilket niveau kommunerne skal vælge, når borgerne skal beskyttes.
  • Bæredygtighed. Han er meget optaget af de begrænsninger vores fælles planet har i forhold til ressourcer og de behov mennesket har i det moderne liv. Det betyder derfor noget, når virksomhedernes produktion skal matche forbrugernes voksende erkendelse af de begrænsninger. Det er netop grunden til at begrebet bæredygtighed er blevet et mantra i de fleste virksomheders beskrivelse af sig selv. Men disse ord skal altid følges af handling – ellers giver det bagslag.
  • Grøn omstilling. Forandringer er nødvendige i vores samfund, hvis vi skal løse de problemer, vi har skabt i naturen omkring os. Den grønne omstilling er en del af disse forandringer, og det handler ikke mindst om de store samfundsmæssige skift fra fossile brændsler til vedvarende energikilder. Men enhver borger og enhver virksomhed har et ansvar, hvis det skal lykkes. Derfor er debatten om den grønne omstilling så vigtig.

Du vil møde

Jesper Theilgaard går meget op i at tale med både arrangører og deltagere i debatter. Det sker ikke for at begynde debatten allerede i forberedelsesfasen, men for at være forberedt på de mulige modsætninger debatten vil vise. Men det er ikke modsætningerne, der er i fokus for ham. Det er mere det konstruktive og muligheden for at finde fælles fodslag. Han mener, at de problemer, der er i verden i dag, er så væsentlige, at løsninger og samarbejde er nødvendige fremfor at lade modsætningerne bestå.

En god dag for Jesper Theilgaard er en dag, hvor viden og indsigt spredes til både publikum og paneldeltagere.

Uforpligtende forespørgsel på Jesper Theilgaard

3

Referencer

Morten Mejsen Westergaard

Klimachef

Middelfart Kommune

Aftenen var meget inkluderende og deltagerne var meget engageret. Det skyldes ikke mindst Jesper Theilgaards evne til at lede på en spørgende/nysgerrig/journalistisk facon

Klaus Melbye

Direktør

Vadehavscenteret

Den 25 januar i år afholdt DMI en af deres jubilæums informationsmøder på Vadehavscentret med 130 deltagere og Jesper Theilgaard var moderator.

DMI, Esbjerg kommune og Kystdirektoratet stillede op med flere eksperter og temaet for aftenen var Klimaændringer og kystsikring.

Med Jesper Theilgaards store viden på området, samt hans behagelige væsen førte han eksperterne og de mange spørgere sikkert igennem aftenen.
Flere gange fik han eksperterne til igen og igen at forklare problemstillinger mere forståeligt. Klimaændringer er et kompleks stofområde.

Man kunne mærke at der var en klar forventningsafstemning og fagopdeling, der må have været aftalt mellem Jesper og eksperterne og som betød at aftenen forløb rigtig godt, vi nåede mange spørgsmål.

Jeg kan på alle måder anbefale Jesper Theilgård som moderator.

Morten Mejsen Westergaard

Klimachef

Middelfart Kommune

Aftenen var meget inkluderende og deltagerne var meget engageret. Det skyldes ikke mindst Jesper Theilgaards evne til at lede på en spørgende/nysgerrig/journalistisk facon

Vis flere

Tidligere events

Tidligere events på vej....
Tidligere events på vej....

Foredag

Relaterede moderatorer

Hvad siger moderator.dk’s kunder