Moderatorer der er kompetente i forhold til: Energi
Moderator har indblik i forskellige typer af energikilder. Det kan være fossile brændstoffer, vedvarende energikilder (solenergi, vindenergi, vandkraft osv.) og nuklear energi. Moderator har også en viden om energiteknologier og systemer, herunder elproduktion, varme- og kølesystemer, og transportsektoren.

Energiøkonomi og -politik er vigtigt at forstå de økonomiske aspekter af energiproduktion og -forbrug, herunder energipriser, omkostninger ved forskellige energiteknologier og energimarkedernes funktion. Dette evner vores moderatorer til fulde at inddrage i deres facilitering. De er også bekendt med energipolitiske spørgsmål og initiativer, både nationalt og internationalt.

En forståelse af principperne bag energieffektivitet og metoder til at reducere energiforbruget gør, at moderator har succes i sin moderering. De har kendskab til sammenhængen mellem energi og klimaforandringer og betydningen af at reducere drivhusgasemissioner og fremme bæredygtige energiløsninger.

De er opdateret på de seneste teknologiske fremskridt og innovationer inden for energi, herunder lagringsteknologier, smart grid-systemer og nye former for vedvarende energi.

Med den indsigt af viden er vores moderatorer i stand til at facilitere om energi, fremme bevidsthed om energiudfordringer og muligheder. De inspirerer til handling for en mere bæredygtig og effektiv energianvendelse.

Generalister

At være generalist i vores sammenhæng betyder at den pågældende moderator kan sætte sig ind i en hvilket som helst emne og moderere et arrangement der omhandler det pågældende emne. Det kan være nødvendigt hvis der skal nye øjne på det, samt at publikum ikke har indgående kendskab til det pågældende emne.