Moderatorer der er kompetente i forhold til: Bæredygtighed
Vores moderatorer faciliterer om bæredygtighed, De skaber forståelse for, hvordan valg og handlinger kan påvirke ikke kun nutiden, men også fremtiden i forhold til bæredygtighed. De sikrer, at alle deltageres stemmer bliver hørt og respekteret i debatten. Moderatorerne er opmærksom på, at bæredygtighed indebærer at kunne træffe beslutninger og tage hensyn til fremtidige generationers behov. Altså respekterer både sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn. Det indebærer at moderatorer udforsker forskellige aspekter af bæredygtighed, herunder miljømæssig bevarelse, social retfærdighed og økonomisk stabilitet. Ved at skabe en åben og inkluderende atmosfære kan moderatorerne fremme meningsfulde diskussioner, identificere mulige løsninger og inspirere til handling, der støtter en bæredygtig fremtid for alle. Moderatorer fremmer en kultur af bæredygtighed ved at skabe et rum. Her er er der refleksion, læring og samarbejde, så både enkeltpersoners handlinger og kollektive bestræbelser kan gøre en positiv forskel. Moderatorer involverer sig i at fremme bevidsthed om de udfordringer, vores planet og samfund står over for. De opfordrer til ansvarlig adfærd og politiske tiltag, der kan adressere disse udfordringer på en bæredygtig måde. V Moderatorer skaber et indblik i, at bæredygtighed er en integreret helhed i en udvikling, der søger at opnå en balance mellem økonomisk fremgang, social retfærdighed og miljømæssig hensyntagen. Det handler om at tage ansvar for vores handlinger og træffe beslutninger, der gavner både os selv og fremtidige generationer.

Generalister

At være generalist i vores sammenhæng betyder at den pågældende moderator kan sætte sig ind i en hvilket som helst emne og moderere et arrangement der omhandler det pågældende emne. Det kan være nødvendigt hvis der skal nye øjne på det, samt at publikum ikke har indgående kendskab til det pågældende emne.