Moderatorer der er kompetente i forhold til: Miljø
Vores moderator har en bred forståelse af miljøet og dets komplekse dynamikker. Denne ved noget om økosystemer og biodiversitet. Moderator og ordstyrer er bekendt med ressourceforvaltning, forurening, klimaforandringer og bæredygtighed. De er opdateret på de seneste videnskabelige fremskridt.

Moderator er bekendt med politiske, økonomiske og sociale faktorer, der påvirker miljøet, herunder lovgivning, industriel udvikling, forbrugsmønstre og samfundsengagement. Dette giver dem mulighed for at facilitere diskussioner om miljøspørgsmål og identificere mulige løsninger og handlingsplaner.

Desuden har moderatorerne en bevidsthed om vigtigheden af bæredygtighed og miljøbevarelse. Derved er de i stand til at lede diskussioner, der fremmer bevidsthed, ansvarlig adfærd og handlinger, der sigter mod at beskytte miljøet.

Moderatorernes viden om miljøet afgørende for at kunne facilitere dygtigt om miljøspørgsmål.

Moderatorers evner at facilitere om miljø. De har forståelse for konsekvenserne af miljøødelæggelse og kender vigtigheden af miljøbevarelse.

Generalister

At være generalist i vores sammenhæng betyder at den pågældende moderator kan sætte sig ind i en hvilket som helst emne og moderere et arrangement der omhandler det pågældende emne. Det kan være nødvendigt hvis der skal nye øjne på det, samt at publikum ikke har indgående kendskab til det pågældende emne.