Moderatorer der er kompetente i forhold til: Litteratur
Moderator og ordstyrer hos os besidder en dyb forståelse og værdsættelse for litterære former, genrer og temaer. De er bekendt med litterære teknikker og stilarter. Det kan være plotudvikling, karakterudvikling, symbolik og temaer, for at kunne lede meningsfulde debatter.

Vores moderator og ordstyrer er opmærksomme på forskellige tolkninger og fortolkninger af litterære værker og er åbne over for forskellige perspektiver fra deltagerne. De opmuntret til kritisk tænkning og analyse og respekterer forskellige læseoplevelser og tolkninger.

Vores moderator og ordstyrer har kendskab til forskellige litterære perioder, bevægelser og forfattere. Derved kan de give kontekst til de diskuterede værker og bidrage til en dybere forståelse af deres betydning og indflydelse.

De er forberedte på at håndtere følelsesmæssige reaktioner på litteratur, da visse tekster kan vække intense følelser eller udfordre læserens synspunkter og værdier. De skaber et rum, hvor deltagerne føler sig trygge ved at udtrykke deres følelser og tanker omkring værkerne

Generalister

At være generalist i vores sammenhæng betyder at den pågældende moderator kan sætte sig ind i en hvilket som helst emne og moderere et arrangement der omhandler det pågældende emne. Det kan være nødvendigt hvis der skal nye øjne på det, samt at publikum ikke har indgående kendskab til det pågældende emne.