Moderatorer der er kompetente i forhold til: Erhvervsliv
Moderatorernes forståelse for erhvervslivet indebærer en dyb indsigt og et omfattende indblik i de forskellige aspekter af erhvervslivet. Det drejer sig blandt andet om økonomi, ledelse, markedsføring, drift og innovation. De har indblik i forskellige brancher, virksomhedstyper og forretningsmodeller og de udfordringer og muligheder, der er forbundet med dem. Moderatorerne har en indsigt i de grundlæggende principper og teorier inden for erhvervslivet, som mikroøkonomi, makroøkonomi, forretningsstrategi og organisationsledelse. De er i stand til at anvende denne viden til at analysere og forstå komplekse forretningsmæssige problemstillinger. Moderatorerne har en opdateret viden om de seneste tendenser og udviklinger inden for erhvervslivet. Det kan være teknologiske fremskridt, digitalisering, globalisering, bæredygtighed og samfundsansvar. Med den viden kan de facilitere debatter om aktuelle emner og udfordringer i erhvervslivet. Moderatorernes indsigt i erhvervslivet gør dem i stand til at lede diskussioner, der er relevante, informerede og konstruktive. Derved bidrager de til at fremme en bedre forståelse for erhvervslivets rolle og betydning i samfundet. Deres viden og indsigt kan også inspirere til innovation og positive forandringer inden for erhvervslivet,   De er bekendt med forskellige brancher, virksomhedstyper og forretningsmodeller og de udfordringer og muligheder, der er forbundet med dem

Generalister

At være generalist i vores sammenhæng betyder at den pågældende moderator kan sætte sig ind i en hvilket som helst emne og moderere et arrangement der omhandler det pågældende emne. Det kan være nødvendigt hvis der skal nye øjne på det, samt at publikum ikke har indgående kendskab til det pågældende emne.