Moderatorer der er kompetente i forhold til: Køn, ligestilling og feminisme
Moderatoren forstår køn som social konstruktion – en virkelighed skabt af menneskers sprogbrug og handlinger. De anerkender, at køn er mere komplekst end blot mand eller kvinde. Og at mennesker kan identificere sig på tværs af et spektrum af kønsidentiteter. Under samme overskrift indgår ligestilling, der handler om at sikre, at alle individer har samme rettigheder, muligheder og respekt uanset køn. Moderatoren er opmærksom på uligheder og diskrimination på grund af køn og arbejde. I deres facilitering søger de at fremme retfærdighed og inklusion i alle sammenhænge. Moderatorerne har samtidig indsigt i feminisme, som er en bevægelse, der kæmper for ligestilling mellem kønnene. De anerkender, at kvinder historisk set har været undertrykt og marginaliseret. Moderatorer ved, at feminisme ikke handler om at nedgøre mænd. Men snarere om at skabe lige muligheder og rettigheder for alle. Moderatoren er opmærksom på følsomheden omkring disse emner. De sikrer en respektfuld og inkluderende dialog. Det indebærer at de undgår stereotype forestillinger. De er opmærksom på privilegier og magtstrukturer, og fremmer stemmer og perspektiver fra forskellige køn og baggrunde. Desuden er moderatoren  opdateret på aktuelle spørgsmål og debatter inden for disse områder Så kan de facilitere meningsfulde diskussioner og håndtere eventuelle konflikter eller misforståelser på en konstruktiv måde.

Generalister

At være generalist i vores sammenhæng betyder at den pågældende moderator kan sætte sig ind i en hvilket som helst emne og moderere et arrangement der omhandler det pågældende emne. Det kan være nødvendigt hvis der skal nye øjne på det, samt at publikum ikke har indgående kendskab til det pågældende emne.