Uforpligtende forespørgsel på Ida Ebbensgaard
luk
Start 9 Moderator 9 Ida Ebbensgaard

Ida Ebbensgaard

Ida Ebbensgaard

Ida Ebbensgaard (f. 1979) er en rutineret ordstyrer med værtserfaring fra både radio og tv. De gennemgående træk ved hendes formidling er, at den er enkel, levende og bygger på stor viden.

At fordybe sig i konsekvenserne af Kunstig Intelligens for medier og samfund er emnet for det fellowship ved SDU, hun har fået tildelt for 2023-2024. Fellowshippet bygger på et stort legat, som Den Fynske Bladfond hvert år tildeler én journalist, der fordyber sig i et aktuelt emne.

Hun har tidligere arbejdet på Zetland som ansvarshavende chefredaktør, som udlandsredaktør på Berlingske, og før det var hun på DR, bl.a. som vært på radio og tv. I tre år var hun pressechef i Klima- og Energiministeriet (opr. Miljøministeriet).

Hendes faglighed er især stærk på følgende områder:

Kunstig Intelligens.
Teknologien, som er blevet udnævnt til at være den mest revolutionerende siden ilden og hjulet, og som sandsynligvis kommer til at ændre næsten alle dele af vores samfund. Ida Ebbensgaard har særligt fokus på ‘generativ AI’, altså den del af AI, som skaber for eksempel tekst, billeder eller kode ud fra prompts. ChatGPT er det mest kendte eksempel. Hun forsker i emnet, følger tæt med i udviklingen, og været moderator på en international konference om AI.

Bæredygtighed, klima, energi og miljø
Hun har fulgt emnet i over ti år og har derfor stor faglighed plus stærk evne til at formidle komplekse sammenhænge let forståeligt. Hun har arbejdet med disse emner som journalist på Politiken, som redaktør og som pressechef i Klima- og Energiministeriet.

Udenrigs- og sikkerhedspolitik, internationalt erhvervsliv, makroøkonomi og offentlig regulering.
Som tidligere udlandsredaktør på Berlingske, chefredaktør på Zetland og erhvervsjournalist på flere dagblade er erfaringen lang. Hendes yndlingsmedier er Economist og Financial Times.

Organisation, forandringsledelse og kulturer, herunder psykologisk tryghed, brugerdreven innovation og tænkning på tværs af siloer i organisationer.
Hun har selv været leder, har erfaring fra centraladministrationen og orienterer sig løbende i den bedste litteratur på området.

Dannelse bredt forstået. Nøgleord er civilsamfund, køn, identitet, litteratur, sociologi, filosofi, religion og højskolebevægelsen
(Ida kan altid foreslå en sang fra Højskolesangbogen, der passer til enhver anledning). Hun har altid været engageret i det civile samfund. Hun læser mange bøger, og hun interesserer sig dybt for de strukturer, der danner vores samfund og liv på et grundlæggende plan.

Forberedelse er afgørende for Ida Ebbensgaard: Hun sætter sig grundigt ind i emnet, talere og debattørers budskaber.
Hun sikrer på dagen, at der er dynamik og sammenhæng i både de kortere arrangementer og heldagsarrangementet, for eksempel ved at inddrage publikum. Det kan både ske digitalt eller direkte ud i salen.
Hun ser et arrangement vellykket, når dagens formål løber som en rød tråd gennem alt, når publikum er engageret – også sidst på dagen, og når ordet hele tiden fordeles dynamisk, uden at moderator bliver centrum for begivenheden. Og så sætter hun en ære i at holde tiden!

Ida Ebbensgaard modererer lige godt på dansk og engelsk.

Uforpligtende forespørgsel på Ida Ebbensgaard

3

Referencer

Tina Fruelund

Director of Communication

CORC Carbon Forum

Vi er meget tilfredse med Idas præstation og hun klarede opgaven til perfektion. Vi havde en kompleks dagsorden og mange interessenter at holde styr på, og i processen op til eventet og på selve dagen håndterede hun det med stor professionalisme og overskud. Ida deltog meget aktivt i forberedelsesfasen og gav konstruktiv og brugbar kritik og feedback. Idas viden og kendskab på klimaområdet var af stor betydning, og vi kan kun give de varmeste anbefalinger af Ida som moderator.

Vibeke Schou Tjalve

Seniorforsker og koordinator

International Sikkerhed, DIIS

Ambitionen var at forene faglig dybde med aktuel politisk relevans – den sørgede Ida Ebbensgaard for med sin store paratviden, imponerende journalistiske forberedelse og skarpe replik på dagen for at indfri.

Peder Ø. Andreasen

Energinet.dk

Det har været centralt for, at vores konferencer har holdt det ønskede niveau. Derudover har vi været glade for hendes engagement og konstruktive tilgang i samarbejdet med vores folk omkring program og forberedelse. Hun er behagelig at omgås, yderst professionel og med til at arrangementerne er forløbet planmæssigt og med høj energi og faglighed.

Lars Aagaard

Adm. direktør

Dansk Energi

Ida Ebbensgaard har løftet vores årsmøde ved solid forberedelse, hvor hun fik optimeret afviklingen af programmet, samt ved en professionel og engageret optræden fra scenen. Vi har haft stor glæde af, at Ida har leveret et professionelt produkt – også over flere dage i vores telt på Folkemødet.

Natasha Byrresen Vestergaard

Organisationskonsulent

Økonomistyrelsen

Ida Ebbensgaard formåede at løfte vores brugerpaneldebat med sin høje faglighed og professionalisme. Hun stillede skarpe spørgsmål, som medvirkede til at vi fik det absolutte udbytte ud af debatten.

Tina Fruelund

Director of Communication

CORC Carbon Forum

Vi er meget tilfredse med Idas præstation og hun klarede opgaven til perfektion. Vi havde en kompleks dagsorden og mange interessenter at holde styr på, og i processen op til eventet og på selve dagen håndterede hun det med stor professionalisme og overskud. Ida deltog meget aktivt i forberedelsesfasen og gav konstruktiv og brugbar kritik og feedback. Idas viden og kendskab på klimaområdet var af stor betydning, og vi kan kun give de varmeste anbefalinger af Ida som moderator.

Vis flere

Tidligere events

Hvad giver livskvalitet på landet? – Realdania

2024

SAMAK-topmøde 2024, Socialdemokratiet

2024

DI Rådgivernes Nytårskur

2024

Maja Göpel: Shifting paradigms – systems transformation and practical pathways towards a sustainable future

2023

Energipolitisk konference – Dansk Indstri

2023

Vis flere

Hvad giver livskvalitet på landet? – Realdania

2024

Vis flere

Foredag

Relaterede moderatorer

Hvad siger moderator.dk’s kunder