Moderatorer der er kompetente i forhold til: Privat/offentlig samarbejde
Når vores moderatorer har emnet privat/offentlig samarbejde, udviser de forståelse for både private og offentlig samarbejdsdynamikker. Derved opretholder de neutraliteten. De skal også have kendskab til regler og retningslinjer – og de forskelligheder, der findes i privat og offentligt samarbejde. De er neutrale og objektive under debatmøder. Dette for at sikre en retfærdig og balanceret diskussion. Moderatorerne navigerer i forståelse for både private og offentlig organisationers motiver. Alle synspunkter skal have mulighed for at komme frem. Ved at moderatorerne har indblik i, hvordan privat og offentlig samarbejde fungerer, skaber de et miljø hvor konstruktiv dialog og samarbejde er muligt. De kan opleve, at der opstår konflikter under debatmøder, og det er her moderatorerne skal have forståelse for begge sider, og kan arbejde hen imod løsninger.

Generalister

At være generalist i vores sammenhæng betyder at den pågældende moderator kan sætte sig ind i en hvilket som helst emne og moderere et arrangement der omhandler det pågældende emne. Det kan være nødvendigt hvis der skal nye øjne på det, samt at publikum ikke har indgående kendskab til det pågældende emne.