Moderatorer der er kompetente i forhold til: Psykiatrien
Moderatorerne har en viden om forskellige psykiatriske lidelser, som symptomer, behandlingsmetoder og udfordringer for personer, der lever med disse lidelser. Det giver en bedre forståelse for psykiatrien og de emner, der diskuteres. Herunder hvordan de påvirker enkeltpersoner og samfundet. De har indblik i de fordomme og diskrimination, der sker over for enkeltpersoner. Og at det kan være forbundet med psykiske lidelser. Fordomme og misforståelser kan påvirke både enkeltpersoner og samfunds holdninger og adfærd. Det er vigtigt for moderatorerne, at de har kendskab til forskellige behandlingsmuligheder for psykiatriske lidelser, herunder medicinsk behandling, terapi og støtteprogrammer. Dette giver en kontekst for debatten om, hvad der fungerer bedst for forskellige mennesker og samfundsgrupper. Moderator forstår de bredere samfundsforhold, der påvirker psykiatrien, herunder politiske beslutninger, ressourceallokering og adgang til sundhedspleje. Derved kan de være med til at hjælpe med at identificere centrale problemstillinger og løsninger, der diskuteres under debatmødet. Moderatorerne udviser empati og respekt over for debatdeltagere. Dette skaber et trygt og støttende miljø, hvor ærlig og meningsfuld dialog trives. Ved at have denne viden og forståelse faciliterer moderator effektivt debatmøder om psykiatrien og bidrager til at fremme oplyst diskussion og handling på området.

Generalister

At være generalist i vores sammenhæng betyder at den pågældende moderator kan sætte sig ind i en hvilket som helst emne og moderere et arrangement der omhandler det pågældende emne. Det kan være nødvendigt hvis der skal nye øjne på det, samt at publikum ikke har indgående kendskab til det pågældende emne.