Moderatorer der er kompetente i forhold til: Handicap
Moderatorer kender til de forskellige former for handicap, som fysiske, intellektuelle, sensoriske og psykisk. Moderatorerne har en grundlæggende forståelse for handicap, og fremme et miljø præget af inklusion og respekt for disse personer. De bruger et respektfuld sprogbrug og undgå stereotyper eller fordomme, når de faciliterer. Vores moderatorer er opmærksom på spørgsmål relateret til adgang og tilgængelighed for disse personer. Der kan opstå diskussioner om fysiske barrierer, digitale barrierer og behovet for tilpassede tjenester og faciliteter. Situationer som moderator skal kunne fange og håndtere. De har indblik i sociale og politiske spørgsmål. Det handler om rettigheder, inklusion på arbejdsmarkedet, og adgang til sundhedspleje og uddannelse. Disse moderatorer faciliterer om disse og på en informativ og respektfuld måde. Moderatorerne spiller også en rolle i forhold til at informere disse personer  om links til støttegrupper, organisationer og relevante tjenester. Ved at have en grundlæggende forståelse for handicap og evnen til at skabe et inkluderende og respektfuldt diskussionsmiljø bidrager moderatorer til at fremme bevidsthed, støtte og forståelse for personer med handicap

Generalister

At være generalist i vores sammenhæng betyder at den pågældende moderator kan sætte sig ind i en hvilket som helst emne og moderere et arrangement der omhandler det pågældende emne. Det kan være nødvendigt hvis der skal nye øjne på det, samt at publikum ikke har indgående kendskab til det pågældende emne.