Moderatorer der er kompetente i forhold til: Sikkerhedspolitik
En moderator og ordstyrer hos os har indsigt i sikkerhedspolitik, som national sikkerhed, international sikkerhed og cybersikkerhed. De har viden om de politiske, økonomiske og militære faktorer, der påvirker sikkerhedspolitikken på både nationalt og internationalt plan.

Moderator og ordstyrer har kendskab til de vigtigste aktører inden for sikkerhedspolitik. Det drejer sig om regeringer, internationale organisationer, militære alliancer og ikke-statslige aktører som terrorgrupper og kriminelle organisationer. De er opmærksomme på de forskellige strategier og tilgange til sikkerhed, som forebyggelse, afskrækkelse, diplomati, og militær intervention.

De har viden om sikkerhedstrusler og udfordringer. Det handler om terrorisme, cyberkriminalitet, våbenspredning, og konflikter mellem stater. De følger de seneste udviklinger  og kan facilitere om disse spørgsmål.

Moderatorernes viden om sikkerhedspolitik gør, at de kan bidrage til at stille spørgsmål, som kan øge bevidstheden om sikkerhedsspørgsmål.

Generalister

At være generalist i vores sammenhæng betyder at den pågældende moderator kan sætte sig ind i en hvilket som helst emne og moderere et arrangement der omhandler det pågældende emne. Det kan være nødvendigt hvis der skal nye øjne på det, samt at publikum ikke har indgående kendskab til det pågældende emne.