Moderatorer der er kompetente i forhold til: Borgermøde
Vores moderatorer faciliterer borgermøder, og de har en afgørende rolle i at sikre, at møderne forløber glat, produktivt og retfærdigt. De skaber en atmosfære, hvor alle borgere føler sig velkomne og opfordret til at deltage. Moderatorerne sikrer en dynamisk debat, som sker i en respektfuld kommunikation, hvor alle stemmer bliver hørt. Moderatorerne kommunikerer klart formålet med borgermødet og de emner, der diskuteres. De stiller åbne spørgsmål, og har forståelse for. at alle får mulighed for at bidrage. Moderatorerne styrer samtalen, og er meget opmærksomme på, at de forbliver neutrale og upartiske under mødet. De undgår at udtrykke personlige holdninger eller favorisere bestemte synspunkter. På den måde sikrer de, at mødet forbliver objektivt. Hvis der opstår konflikter eller uenigheder under mødet, er vores moderator i stand til at håndtere disse professionelt og fredeligt. Denne har indblik i konfliktløsningsstrategier og sørger for opretholdelse af roen under borgermødet, Vores moderatorer er opmærksomme på at overholde tiden, og sørger for arbejde inden for den planlagte tidsramme. Moderator sørger for, at der ved afslutningen af borgermødet laves en opsummering af de vigtigste punkter og resultater, der er opnået. På baggrund af mødet kan moderatorerne diskutere eventuelle næste skridt, som kan iværksættes efter mødet. Ved at facilitere borgermøder på denne måde bidrager moderatoren til at skabe en meningsfuld og konstruktiv oplevelse for alle deltagere og fremmer demokratisk engagement og inddragelse i lokalsamfundet.

Generalister

At være generalist i vores sammenhæng betyder at den pågældende moderator kan sætte sig ind i en hvilket som helst emne og moderere et arrangement der omhandler det pågældende emne. Det kan være nødvendigt hvis der skal nye øjne på det, samt at publikum ikke har indgående kendskab til det pågældende emne.