Moderatorer der er kompetente i forhold til: Videnskab og forskning
Moderator og ordstyrer faciliterer diskussioner om videnskab og forskning. De ved, hvor vigtigt, det er for dem at have en bred viden om forskellige aspekter af videnskabelig praksis og forskningsmetoder.

De har en forståelse for videnskabens grundlæggende principper, herunder observation, hypotese-dannelse, eksperimentation, dataindsamling, og analyse. De er bekendt med forskellige typer af videnskabelige undersøgelser, herunder eksperimentelle, observationelle, kvalitative og kvantitative studier.

Moderator og ordstyrer hos os er desuden opmærksomme på de etiske retningslinjer, der regulerer videnskabelig forskning. Det kan være beskyttelse af forsøgspersoners rettigheder, korrekt håndtering af data og konsekvenserne af videnskabelig forskning for samfundet som helhed.

Viden om forskningsmetoder er også afgørende. De kan blive mødt med spørgsmål om forskningsdesign, datasamlingsteknikker, statistisk analyse og fortolkning af resultater. Det indebærer en forståelse af fordele og ulemper ved forskellige forskningsmetoder og valg af den mest hensigtsmæssige til specifikke forskningsspørgsmål.

Moderatorer har indsigt i aktuelle emner og tendenser inden for videnskab og forskning, herunder nye opdagelser, kontroverser og debatter inden for forskellige videnskabelige discipliner. Dette kan omfatte diskussioner om klimaændringer, medicinsk forskning, teknologiske fremskridt eller etiske dilemmaer inden for videnskabelig praksis.

Endelig er det vigtigt, at vores moderator og rodstyrer er åbne og engagerede i diskussionerne, og at de facilitere en atmosfære, hvor alle deltageres synspunkter og perspektiver værdsættes og respekteres,

Generalister

At være generalist i vores sammenhæng betyder at den pågældende moderator kan sætte sig ind i en hvilket som helst emne og moderere et arrangement der omhandler det pågældende emne. Det kan være nødvendigt hvis der skal nye øjne på det, samt at publikum ikke har indgående kendskab til det pågældende emne.