Moderatorer der er kompetente i forhold til: Ledelse
Vores moderatorer ved at det er vigtigt, at de har en bred viden inden for ledelesesteorier, praksis og kontekst. De faciliterer om ledelse og er bekendt med forskellige ledelsesstilarter, herunder transformationel, transaktioner og situationsbestemt ledelse. De er i stand til diskutere anvendelse og effektivitet af de forskellige stilarter i forskellige organisatoriske sammenhænge. De kan se de forskellige aspekter af ledelse, herunder strategisk planlægning, beslutningstagning, kommunikation, konflikthåndtering og teamledelse. Det betyder også, at de har indsigt i ledelsesudvikling og talentstyring for at kunne adressere behovene hos både nuværende og fremtidige ledere. Moderatorer er altid opdateret på aktuelle tendenser og udfordringer inden for ledelse. Det kan være digital transformation, diversitet og inklusion, arbejdsstyrkens dynamik og globalisering. De er også fortrolige med værktøjer og metoder til at evaluere og forbedre ledelsespraksis, herunder 360-graders feedback, assessment og træning. Moderatorerne er bevidste om ledelsens rolle i organisatorisk kultur og forandringsledelse. Derved kan de facilitere i kulturudvikling, organisationsudvikling og implementering af strategiske initiativer.

Generalister

At være generalist i vores sammenhæng betyder at den pågældende moderator kan sætte sig ind i en hvilket som helst emne og moderere et arrangement der omhandler det pågældende emne. Det kan være nødvendigt hvis der skal nye øjne på det, samt at publikum ikke har indgående kendskab til det pågældende emne.