Moderatorer der er kompetente i forhold til: Biodiversitet
Disse moderatorer har indsigt i biodiversitet. De forstår betydningen af at bevare forskellige økosystemer og artsdiversitet for at sikre planetens sundhed og menneskers velfærd. De er opmærksomme på trusler mod biodiversiteten, såsom habitatødelæggelse, klimaforandringer og overudnyttelse af ressourcer, De faciliterer diskussioner om, hvordan sådanne udfordringer kan adresseres. Desuden formidler moderatorerne betydningen af bevarelse og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne. De inspirerer til handling og samarbejde for at beskytte og genoprette biodiversiteten lokalt, nationalt og globalt. Samlet set kan denne indsigt bidrage til at skabe bevidsthed og fremme handlinger. Det styrker bevarelsen af biodiversitet og sikrer en sundere og mere bæredygtig planet for kommende generationer. Vores moderatorer er opdateret på de seneste forskningsresultater og politiske initiativer vedrørende biodiversitet. De kan formidle komplekse koncepter på en letforståelig måde. De sikrer et inkluderende og respektfuldt diskussionsmiljø, hvor forskellige synspunkter udveksles og udforskes.

Generalister

At være generalist i vores sammenhæng betyder at den pågældende moderator kan sætte sig ind i en hvilket som helst emne og moderere et arrangement der omhandler det pågældende emne. Det kan være nødvendigt hvis der skal nye øjne på det, samt at publikum ikke har indgående kendskab til det pågældende emne.