Moderatorer der er kompetente i forhold til: Beskæftigelse
Moderator og ordstyrer har en stor viden om beskæftigelse. De har også en dybdegående forståelse, der strækker sig ind i kernen af arbejdsmarkedets kompleksitet. Deres ekspertise omfatter de økonomiske aspekter af beskæftigelse, vækst og produktivitet. De har desuden viden om de socioøkonomiske faktorer som ulighed, arbejdsløshed og adgang til beskæftigelse.

De er i stand til at analysere de skiftende mønstre i beskæftigelsesmønstre og identificere årsager til disse forandringer. Dette indbefatter en grundig forståelse af teknologiske fremskridt og deres indvirkning på arbejdsmarkedet, såvel som demografiske tendenser og deres påvirkning på arbejdsstyrken.

Desuden er vores moderator og ordstyrer opmærksomme på globaliseringens virkning på arbejdsmarkedet, som international konkurrence og outsourcing af arbejdsopgaver. De er fortrolige med reguleringspolitikker og lovgivning vedrørende arbejdsmarkedet.

Generalister

At være generalist i vores sammenhæng betyder at den pågældende moderator kan sætte sig ind i en hvilket som helst emne og moderere et arrangement der omhandler det pågældende emne. Det kan være nødvendigt hvis der skal nye øjne på det, samt at publikum ikke har indgående kendskab til det pågældende emne.