Moderatorer der er kompetente i forhold til: Fremtidens arbejdsmarked
Moderator hos os har en solid viden om de aktuelle tendenser, udfordringer og muligheder i fremtidens arbejdsmarked. Denne holder sig opdateret på de seneste teknologiske fremskridt og deres indvirkning på arbejdsmarkedet. Det kan inkludere kunstig intelligens, automatisering, digitalisering og brugen af dataanalyse i arbejdsprocesser.

Moderatorerne har forståelse for, hvordan arbejdskulturen udvikler sig. Hvilke tendenser som fleksible arbejdsarrangementer, fjernarbejde, livslang læring og diversitet og inklusion er der på arbejdspladsen? De arbejder ud fra, at på fremtidens arbejdsmarked skal vi alle behandles ens ved at blive behandlet forskelligt. De er desuden meget opmærksom, når de faciliterer, at en hel generation, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, går ekstremt højt op, hvad der skaber værdi – altså hvad får jeg ud af?

Moderator har en viden om de organisatoriske udfordringer, virksomheder står over for. Det gælder inden for rekruttering og fastholdelse af talent, ledelsesudvikling, omstilling til nye forretningsmodeller og håndtering af forandringer og usikkerhed. Moderator har indsigt i samfunds- og miljømæssige tendenser, der påvirker arbejdsmarkedet. Det drejer sig om bæredygtighed, corporate social responsibility (CSR), tendenser som virksomhederne gerne skal reagere på.

Moderator og ordstyrer har indblik i, hvilken betydning Globalisering og internationalt samarbejde har i fremtidens arbejdsmarked.

Generalister

At være generalist i vores sammenhæng betyder at den pågældende moderator kan sætte sig ind i en hvilket som helst emne og moderere et arrangement der omhandler det pågældende emne. Det kan være nødvendigt hvis der skal nye øjne på det, samt at publikum ikke har indgående kendskab til det pågældende emne.